voorwoord

Het 'Vlinderplan' beschrijft de meerjarenplanning 2020-2025 van het lokaal bestuur Nazareth: wat zijn de grote doelstellingen van deze legislatuur?