Sitemap

Het Vlinderplan Blz. 1
voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Woord vooraf Blz. 4
Woord vooraf Blz. 5
De vlinder slaat zijn vleugels uit Blz. 6
Ruimte voor een vlinder Blz. 7
Strategische doelstelling: Een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde Blz. 8
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten Blz. 9
Het lichaam van de vlinder Blz. 10
Leefbare buitengebieden: naar een robuuste en meer beleefbare open ruimte gemarkeerd door een groenblauw netwerk Blz. 11
De vleugels van de vlinder Blz. 12
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel Blz. 13
Het territorium van de vlinder Blz. 14
Een vlinder beweegt zich duurzaam en slim Blz. 15
Strategische doelstelling: duurzame mobiliteit Blz. 16
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 17
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Blz. 18
Slim en veilig op weg Blz. 19
Slim en veilig op weg Blz. 20
Een vlinder heeft een schone omgeving nodig Blz. 21
Strategische doelstelling: Nazareth, een schone omgeving Blz. 22
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Blz. 23
Te Land Blz. 24
Nazareth: zuiver water Blz. 25
Te water Blz. 26
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 Blz. 27
In de lucht Blz. 28
Vlinders in de buik Blz. 29
Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 30
Ruimte voor ontmoeting en verbinding Blz. 31
Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 32
Iedereen prikkelen tot beleving Blz. 33
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 34
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth Blz. 35
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 36
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling Blz. 37
Strategische doelstelling: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting Blz. 38
De vlinder en de weg van de transformatie Blz. 39
Strategische doelstelling: het lokaal bestuur inspireren door het goede voorbeeld te geven Blz. 40
Een positieve organisatie: iedeeen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig Blz. 41
Een positieve organisatie Blz. 42
Zegget ne keer: van participatie tot co-creatie Blz. 43
Zegget ne keer Blz. 44
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken Blz. 45
Rechtlijnig en betrokken Blz. 46
Doe de SDG-toets Blz. 47
Doe de SDG-toets Blz. 48
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap