Sitemap

 1. Blz. 1 Opvolgingsrapport - 2023
  1. Blz. 2 Opvolgingsrapportering 2023
  2. Blz. 3 Opvolgingsrapport
   1. Blz. 4 Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde
    1. Blz. 5 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 6 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     1. Blz. 7 Actieplannen
      1. Blz. 8 PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
      2. Blz. 9 PA1-02 De lokale handel stimuleren
    3. Blz. 10 Leefbare buitengebieden
     1. Blz. 11 Actieplannen
      1. Blz. 12 PA2-01 De open ruimte behouden
      2. Blz. 13 PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk
      3. Blz. 14 PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden
    4. Blz. 15 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
     1. Blz. 16 Actieplannen
      1. Blz. 17 PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten
   2. Blz. 18 Duurzaam mobiel
    1. Blz. 19 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 20 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     1. Blz. 21 Actieplannen
      1. Blz. 22 PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
      2. Blz. 23 PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer
    3. Blz. 24 Slim en veilig op weg
     1. Blz. 25 Actieplannen
      1. Blz. 26 PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
      2. Blz. 27 PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
      3. Blz. 28 PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
      4. Blz. 29 PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving
   3. Blz. 30 Een schone gemeente
    1. Blz. 31 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 32 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     1. Blz. 33 Actieplannen
      1. Blz. 34 PC1-01 Afval voorkomen
      2. Blz. 35 PC1-02 Afval op de juiste plaats
      3. Blz. 36 PC1-03 Zwerfvuil aanpakken
    3. Blz. 37 Nazareth: zuiver water
     1. Blz. 38 Actieplannen
      1. Blz. 39 PC2-01 De grond ontharden
      2. Blz. 40 PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen
    4. Blz. 41 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
     1. Blz. 42 Actieplannen
      1. Blz. 43 PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
      2. Blz. 44 PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie
   4. Blz. 45 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
    1. Blz. 46 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 47 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     1. Blz. 48 Actieplannen
      1. Blz. 49 PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur
      2. Blz. 50 PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken
    3. Blz. 51 Iedereen prikkelen tot beleving
     1. Blz. 52 Actieplannen
      1. Blz. 53 PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
      2. Blz. 54 PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
      3. Blz. 55 PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod
      4. Blz. 56 PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl
    4. Blz. 57 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     1. Blz. 58 Actieplannen
      1. Blz. 59 PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
      2. Blz. 60 PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
      3. Blz. 61 PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
      4. Blz. 62 PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
      5. Blz. 63 PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners
    5. Blz. 64 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
     1. Blz. 65 Actieplannen
      1. Blz. 66 PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
      2. Blz. 67 PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.
   5. Blz. 68 Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven
    1. Blz. 69 Hoogtepunten in 2023
    2. Blz. 70 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
     1. Blz. 71 Actieplannen
      1. Blz. 72 PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
      2. Blz. 73 PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren
    3. Blz. 74 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
     1. Blz. 75 Actieplannen
      1. Blz. 76 PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
      2. Blz. 77 PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen
    4. Blz. 78 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     1. Blz. 79 Actieplannen
      1. Blz. 80 PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen
      2. Blz. 81 PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
      3. Blz. 82 PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean
    5. Blz. 83 Doe de SDG-toets
     1. Blz. 84 Actieplannen
      1. Blz. 85 PE4-01 De SDG's bekendmaken
      2. Blz. 86 PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren
     2. Blz. 87 Beschikbaarheid documentatie
  3. Blz. 88 Gemeente en OCMW
   1. Blz. 89 Vergelijking ontvangsten en uitgaven
    1. Blz. 90 Toelichting
    2. Blz. 91 Doelstellingenrekening (schema J1)
    3. Blz. 92 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
   2. Blz. 93 Aanvullende informatie
    1. Blz. 94 Aanvullende informatie
  4. Blz. 95 AG
   1. Blz. 96 Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG
    1. Blz. 97 Toelichting
    2. Blz. 98 Doelstellingenrekening (schema J1)
    3. Blz. 99 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
   2. Blz. 100 Aanvullende informatie AG
    1. Blz. 101 Aanvullende informatie
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap