Niet-prioritair beleid

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het niet-prioritair beleid omvat volgende strategische en operationele doelstellingen, deze zijn van toepassing op zowel Gemeente en OCMW, als AG:

GB: Organisatie
GB1: Algemene organisatie
GB2: 02
GB3: Nazareth - contact
GB4: Financiën
GB5: Secretariaat
GB6: Personeel
GB7: Facility
GB8: ICT

GO: Omgeving
GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

GM: Mens
GM1: Welzijn
GM2: Kinderen en onderwijs
GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
GM4: Bib & cultuur
GM5: Evenementen

GX: Externen
GX1: Gemeentelijk onderwijs
GX2: Zorgband
GX3: SVK Leie en Schelde
GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Terug naar navigatie - Niet-prioritair beleid
Niet-prioritair beleid Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
AG
Exploitatie 780.247 -597.905 634.252 610.133
Investering 0 126.918 0 95.314
Financiering 1.303.796 -297.137 1.273.866 261.220
Totaal AG 2.084.043 -1.021.960 1.908.118 966.667
Gemeente & OCMW
Exploitatie 21.102.357 -19.446.515 21.551.988 19.237.921
Investering 192.272 -2.159.287 208.276 1.693.180
Financiering 752.684 -2.902.502 328.726 2.428.188
Totaal Gemeente & OCMW 22.047.313 -24.508.305 22.088.989 23.359.289