PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PE Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
AG
Exploitatie 0 0 0 948
Investering 0 3.536 0 3.536
Totaal AG 0 3.536 0 4.484
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 136.550 200 137.662
Investering 0 36.431 0 36.311
Totaal Gemeente & OCMW 0 172.981 200 173.973

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PE1 Een positieve organisatie

Terug naar navigatie - PE1 Een positieve organisatie
PE1 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 0 105.000 0 127.191
Totaal Exploitatie 0 105.000 0 127.191
Totaal Gemeente & OCMW 0 105.000 0 127.191

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Terug naar navigatie - PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
PE2 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 0 1.000 0 767
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 0 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 3.000 0 767
Totaal Gemeente & OCMW 0 3.000 0 767

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Terug naar navigatie - PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
PE3 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
AG
Exploitatie
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 0 0 948
Totaal Exploitatie 0 0 0 948
Investering
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 0 3.536 0 3.536
Totaal Investering 0 3.536 0 3.536
Totaal AG 0 3.536 0 4.484
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 0 17.000 200 1.791
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 10.000 0 3.347
Totaal Exploitatie 0 27.000 200 5.138
Investering
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 0 36.431 0 36.311
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 0 0 0
Totaal Investering 0 36.431 0 36.311
Totaal Gemeente & OCMW 0 63.431 200 41.449

PE4 Doe de SDG-toets

Terug naar navigatie - PE4 Doe de SDG-toets
PE4 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE4-01 De SDG's bekendmaken 0 1.550 0 4.566
Totaal Exploitatie 0 1.550 0 4.566
Totaal Gemeente & OCMW 0 1.550 0 4.566