PC Een schone gemeente

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PC Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 74.203 5.907 51.775
Investering 0 -12.213 0 6.562
Totaal Gemeente & OCMW 0 -86.416 5.907 58.337

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Terug naar navigatie - PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
PC1 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01 Afval voorkomen 0 16.000 0 11.013
PC1-02 Afval op de juiste plaats 0 0 5.157 0
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 0 42.100 750 29.902
Totaal Exploitatie 0 58.100 5.907 40.915
Investering
PC1-01 Afval voorkomen 0 4.213 0 4.169
PC1-02 Afval op de juiste plaats 0 -7.000 0 1.929
Totaal Investering 0 -11.213 0 6.098
Totaal Gemeente & OCMW 0 -69.313 5.907 47.013

PC2 Nazareth: zuiver water

Terug naar navigatie - PC2 Nazareth: zuiver water
PC2 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01 De grond ontharden 0 1.000 0 463
Totaal Investering 0 1.000 0 463
Totaal Gemeente & OCMW 0 1.000 0 463

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Terug naar navigatie - PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
PC3 Eindkrediet 2022 Ontvangsten Eindkrediet 2022 Uitgaven Rekening 2022 Ontvangsten Rekening 2022 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 6.000 0 9.360
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 0 10.103 0 1.500
Totaal Exploitatie 0 16.103 0 10.860
Totaal Gemeente & OCMW 0 16.103 0 10.860