Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 280.885 263.585 283.511 249.565 252.575 375.747 445.809
Ontvangsten 13.876.064 14.098.534 14.987.869 14.806.536 17.058.116 17.103.602 17.675.193
Saldo 13.595.179 13.834.949 14.704.358 14.556.971 16.805.541 16.727.855 17.229.384
Investeringen
Uitgaven - 6.523 22.000 - 30.000 -
Ontvangsten - - - 400.000 -
Saldo - -6.523 -22.000 400.000 -30.000 -
Financiering
Uitgaven 1.097.500 1.773.808 2.428.188 2.902.502 1.543.771 1.479.959 1.808.169
Ontvangsten 1.596.948 2.875.094 304.252 728.211 4.033.956 3.043.560 3.197.724
Saldo 499.448 1.101.286 -2.123.935 -2.174.291 2.490.185 1.563.601 1.389.555
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 4.092.899 4.444.672 4.973.112 4.853.000 5.533.866 5.637.637 5.647.502
Ontvangsten 226.818 293.429 241.964 352.087 340.846 358.776 374.857
Saldo -3.866.081 -4.151.243 -4.731.148 -4.500.913 -5.193.020 -5.278.861 -5.272.645
Investeringen
Uitgaven 178.832 453.378 1.015.067 1.448.478 1.370.200 1.237.500 237.500
Ontvangsten 412 3.000 - - 152.000 - -
Saldo -178.420 -450.378 -1.015.067 -1.448.478 -1.218.200 -1.237.500 -237.500
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven 1.522.625 1.448.952 1.916.773 1.933.000 2.214.822 2.264.494 2.331.393
Ontvangsten 18.336 21.164 22.671 22.000 21.000 21.000 21.000
Saldo -1.504.289 -1.427.788 -1.894.102 -1.911.000 -2.193.822 -2.243.494 -2.310.393
Investeringen
Uitgaven 114.304 101.972 91.899 142.254 282.692 99.735 110.850
Ontvangsten - - - - - - -
Saldo -114.304 -101.972 -91.899 -142.254 -282.692 -99.735 -110.850
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 910.171 1.067.525 1.248.500 1.238.787 1.323.739 1.287.105 1.296.149
Ontvangsten 99.549 58.303 73.206 54.812 70.227 75.226 80.147
Saldo -810.622 -1.009.222 -1.175.294 -1.183.975 -1.253.512 -1.211.879 -1.216.002
Investeringen
Uitgaven 2.758.925 1.142.053 1.020.772 2.051.921 1.449.355 844.585 1.087.055
Ontvangsten 985.760 393.660 102.965 1.103.439 663.235 127.985 137.985
Saldo -1.773.165 -748.393 -917.807 -948.482 -786.120 -716.600 -949.070
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven 3.566.112 3.126.549 3.122.765 3.430.981 3.951.147 4.020.308 4.110.736
Ontvangsten 1.370.307 1.344.512 1.172.079 1.294.053 1.186.562 1.177.102 1.181.627
Saldo -2.195.805 -1.782.037 -1.950.686 -2.136.927 -2.764.585 -2.843.206 -2.929.109
Investeringen
Uitgaven 2.377.220 1.629.825 370.101 695.385 2.724.191 112.000 112.000
Ontvangsten - - 276.787 281.376 27.150 65.000 -
Saldo -2.377.220 -1.629.825 -93.314 -414.009 -2.697.041 -47.000 -112.000
Financiering
Uitgaven - - - - 200.000 200.000 200.000
Ontvangsten 22.545 24.473 24.473 24.473 2.022.545 22.545 22.545
Saldo 22.545 24.473 24.473 24.473 1.822.545 -177.455 -177.455
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 1.828.522 1.830.938 1.997.068 2.115.309 2.535.565 2.429.834 2.472.538
Ontvangsten 51.536 157.176 229.789 242.242 102.037 107.877 113.732
Saldo -1.776.986 -1.673.762 -1.767.279 -1.873.068 -2.433.528 -2.321.957 -2.358.806
Investeringen
Uitgaven 451.697 61.131 337.583 421.530 316.650 90.500 15.000
Ontvangsten - 4.998 43.901 55.750 12.000 80.000 -
Saldo -451.697 -56.133 -293.682 -365.780 -304.650 -10.500 -15.000
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 4.958.898 5.643.452 6.010.535 5.999.956 6.363.591 6.102.199 6.189.687
Ontvangsten 4.115.993 4.793.429 4.898.953 4.399.032 4.756.285 4.444.414 4.502.219
Saldo -842.905 -850.023 -1.111.582 -1.600.924 -1.607.306 -1.657.785 -1.687.468
Investeringen
Uitgaven 225.193 139.733 357.681 335.482 423.950 821.000 1.126.000
Ontvangsten - 21.978 - 50.000 146.300 750.000 230.000
Saldo -225.193 -117.755 -357.681 -285.482 -277.650 -71.000 -896.000
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.617.678 19.364.877 19.633.357 21.997.775 21.811.521 22.120.971
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.741.209 3.853.753 4.326.911 4.416.639 4.171.261 4.078.717
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.593 9.581.989 10.732.591 10.328.663 11.631.449 11.929.287 12.209.187
a. Politiek personeel 355.744 372.864 375.227 384.508 422.935 430.093 437.395
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.954.402 1.823.898 1.864.724 1.814.833 1.918.940 2.001.224
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.436.737 5.389.168 5.070.468 6.247.012 6.371.952 6.499.389
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 75.826 96.529 54.103 55.818 56.934 58.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.338.419 2.611.184 2.500.000 2.600.000 2.652.000 2.705.040
f. Andere personeelskosten 288.290 315.625 330.474 363.936 362.989 368.948 375.037
g. Pensioenen 89.807 88.117 106.111 90.923 127.862 130.420 133.028
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 478.352 756.805 656.339 827.787 572.630 574.599
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.081 3.799.679 3.973.851 4.309.154 5.109.557 5.125.297 5.245.368
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 581.706 384.918 470.073 682.380 589.338 599.687
- aan welzijnsverenigingen 990.756 635.029 569.700 784.150 991.238 1.027.106 1.048.854
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 6.005 - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.453.379 1.453.379 1.685.907 1.719.625 1.754.018
- aan de hulpverleningszone 393.158 393.568 445.206 459.524 508.725 524.719 557.225
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 758.423 803.440 785.610 896.099 912.599 954.674
- aan besturen van de eredienst 15.000 9.936 14.000 41.358 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 375.189 297.203 315.060 322.435 331.910 310.910
5. Andere operationele uitgaven 16.000 16.449 47.876 12.291 12.343 13.046 13.100
B. Financiële uitgaven 231.297 207.995 187.389 187.241 177.529 305.803 372.843
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 206.958 186.556 185.991 176.279 304.553 371.593
- aan financiële instellingen 222.761 204.694 184.879 184.725 173.875 301.535 368.280
- aan andere entiteiten 7.604 2.264 1.678 1.266 2.404 3.018 3.313
2. Andere financiële uitgaven 932 1.037 832 1.250 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,93 17.825.673,00 19.552.266 19.820.598 22.175.304 22.117.324 22.493.814
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 20.193.686 21.156.906 20.708.552 23.233.508 22.986.433 23.647.211
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.052.907 1.079.719 1.159.095 1.202.142 1.182.302 1.192.051
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.534.904 11.040.952 10.991.480 12.961.231 12.853.028 13.286.343
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.312.946 9.816.484 9.785.980 11.668.460 11.549.984 11.972.924
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.772.077 4.932.687 4.863.519 5.445.715 5.772.457 5.887.907
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.309.488 4.662.445 4.688.893 5.971.064 5.510.896 5.813.103
- Andere aanvullende belastingen 216.936 231.380 221.352 233.568 251.681 266.631 271.914
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.221.959 1.224.468 1.205.500 1.292.771 1.303.044 1.313.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 8.006.115 8.374.070 7.897.943 8.476.936 8.326.877 8.515.840
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.575.189 3.979.498 3.827.480 4.109.286 4.262.951 4.401.205
- Gemeentefonds 2.621.958 2.764.127 2.897.307 2.845.419 2.930.703 3.018.968 3.110.399
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.062 1.082.191 982.061 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de federale overheid 126 126 6.232 - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 809.885 1.026.477 982.061 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de provincie - - - - - - -
* van andere entiteiten 1.051 49.482
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.994 4.430.926 4.394.573 4.070.463 4.367.650 4.063.926 4.114.635
- van de federale overheid 746.640 603.401 780.716 675.672 941.199 609.416 611.233
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.670.768 3.506.041 3.392.441 3.423.901 3.451.960 3.500.852
- van de provincie 4.000 8.664 7.941 1.300 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 148.092 99.874 1.050 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 27.823 69.017 62.379 59.595 60.139 60.168
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 571.937 593.148 597.655 533.604 564.086 592.809
B. Financiële ontvangsten 464.537 572.861 469.625 462.210 301.564 301.564 301.564
19.758.603,44 20.766.547,13 21.626.531 21.170.762 23.535.072 23.287.997 23.948.775
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.491 2.940.873 2.074.266 1.350.164 1.359.769 1.170.674 1.454.962
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 2.972.481 2.661.557 4.161.703 5.897.674 2.985.585 2.452.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 2.972.284 2.661.557 4.161.703 5.897.674 2.985.585 2.452.555
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.658.589 1.208.665 1.632.562 3.844.300 2.045.000 1.270.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 256.263 951.408 1.665.470 1.180.000 666.230 883.700
c. Roerende goederen 280.706 402.294 394.508 614.816 648.919 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 655.138 43.032 172.355 172.355 172.355 172.355
e. Erfgoed 500 0 63.943 76.500 52.100 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 197
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 193.944 299.362 486.022 144.000 95.000 70.000
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 192.834 238.437 469.325 525.364 154.735 165.850
- aan welzijnsverenigingen 22.040 89.439 153.078 288.235 220.672 50.000 50.000
- aan de politiezone 77.364 48.571 44.958 44.958 233.319 49.384 63.675
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 40.400 90.741 43.373 50.351 47.175
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 0 40.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 14.610 0 5.390 3.000 0 0
6.106.172 3.528.091 3.199.356 5.117.050 6.567.038 3.235.320 2.688.405
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 192.273 192.272 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 192.273 192.272 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 8.987 0 0 400.000 750.000 230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 927.775 8.987 0 0 0 750.000 230.000
a. Terreinen en gebouwen 750.000 230.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 8.987 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 412 0 0 0 400.000 0 0
a. Onroerende goederen 400.000
b. Roerende goederen 412
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 50.000 55.000 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 356.663 231.381 1.248.293 887.700 215.000 80.000
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 30.800 186.401 184.589 887.700 215.000 80.000
- van de provincie 322.864 44.980 1.063.704 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 3.000
986.172,38 423.635,19 423.654 1.490.565 1.400.685 1.022.985 367985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -3.104.455 -2.775.702 -3.626.484 -5.166.353 -2.212.335 -2.320.420
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.509 -163.582 -701.437 -2.276.320 -3.806.584 -1.041.661 -865.458
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.050.548 1.154.321 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.050.548 1.154.321 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 723.260 1.273.866 1.744.213 340.728 58.000 190.000
1. Toegestane leningen 128.625 723.260 1.273.866 1.744.213 340.728 58.000 190.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 723.260 1.273.866 1.744.213 340.728 58.000 190.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.773.808,00 2.428.188 2.902.502 1.743.771 1.679.959 2.008.169
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.655.138 43.032 422.355 3.672.355 2.672.355 2.822.355
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 0 250.000 3.500.000 2.500.000 2.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 655.138 43.032 172.355 172.355 172.355 172.355
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 244.429 285.694 330.329 384.146 393.750 397.914
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 244.429 285.694 330.329 384.146 393.750 397.914
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 244.429 285.694 330.329 384.146 393.750 397.914
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 2.899.567,90 328.726 752.684 6.056.501 3.066.105 3.220.269
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 1.125.760 -2.099.462 -2.149.818 4.312.730 1.386.146 1.212.100
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.515 962.178 -2.800.899 -4.426.139 506.146 344.485 346.641
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Detail van de investeringen - gemeente

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen - gemeente
Actie Actie omschrijving Investeringsproject Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgethouder Algemene rekening omschrijving Interne info Commentaar Krediet 2022 Uitgave 2022
GB1-01-02 Algemeen patrimoniumbeheer IP-PATRIM 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Plannen en studies 2022: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.500) 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000) Project lopende, erelonen 15.500,00 3.294,59
Totaal GB1-01-02 15.500,00 3.294,59
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg IP-VEILIG 0400-00 Politiediensten FAC Meubilair - GG Bureaustoelen wijkcommissariaat Afgerond 3.650,00 3.636,26
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg IP-VEILIG 0400-00 Politiediensten FIN Toegestane investeringssubsidies In 2021 staat de BD van 2020, in 2022 staat de BD van 2021 (58864) + 25% van de uitrusting nieuw commissariaat (180.964,35 = 28,30% van 639.450), in 2023 staat de BD van 2022 28,30% van 185.000). Afgerond 44.958,36 44.958,36
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg IP-VEILIG 0410-00 Brandweer FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum Te betalen in 2023 90.741,41 40.400,41
Totaal GB1-02-01 139.349,77 88.995,03
GB1-03-01 Externe en interne preventiedienst IP-VEILIG 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid MOV Installaties, machines en uitrusting - BMVA Apparatuur voor preventiedienst Afgerond 2.904,00 2.904,00
Totaal GB1-03-01 2.904,00 2.904,00
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-BKO 0945-02 BKO Ter Meeren FAC Gebouwen - GG 2022: vervanging van afsluiting en poort Afgerond 6.500,00 6.069,20
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Gebouwen - GG 2022: werken aan Dorp 17 - magazijn (6.500) Project lopende, erelonen 6.500,00
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Installaties, machines en uitrusting - GG (leeg) Afgerond 2.958,45
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility FAC Gebouwen - GG Loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers Afgerond 12.324,92 12.030,59
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2020: aankoop kleine machines + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks) 2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022: aankoop machines (10.000 euro) 2023-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs) ******* 2022: 10 000 voor aankoop poetsmateriaal (1 kleine poetskar, 1 grote poetskar, 1 boenmachine) rest van budget vrij voor Facility keywords: poets / schoonmaak Project lopende, erelonen 43.833,08 17.373,57
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility FAC Terreinen - GG 2022: aanleg sleufsilo's en vloerplaten in beton voor loods (60.000) Afgerond 60.000,00 59.554,36
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility MOV Installaties, machines en uitrusting - GG 2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie Afgerond 8.000,00 7.929,42
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Begeleiding sleutelbeheerssysteem en camerabewaking Budgettekort 9.810,80
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Meubilair - GG 33.750: kantoormeubilair Afgerond 33.750,00 23.812,21
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GODHUIS 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Achterbouw (285.000 euro) (ramen, elektriciteit, sanitair, verwarming, trap, ...) Afgerond 12.000,00 11.617,30
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP_DKO 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs FAC Gebouwen - GG DKO: renovatie klas onder kapel (15.000 euro) Afgerond 15.000,00 8.094,99
Totaal GB7-01-01 197.908,00 159.250,89
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen IP-GROEN 0680-00 Groene ruimte FAC Rollend materieel - GG 2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000) Afgerond 96.850,00 96.830,25
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen IP-WEGEN 0200-00 Wegen FAC Rollend materieel - GG 2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012) Reeds aangekocht in 2021. 90.000,00
Totaal GB7-01-02 186.850,00 96.830,25
GB8-01-01 Telefonie en internet IP-ICT 0119-01 ICT ICT Informaticamaterieel - GG 2022: Implementatiekost telefoniecentrale (eenmalig) Afgerond 31.555,00 31.553,78
Totaal GB8-01-01 31.555,00 31.553,78
GB8-01-02 IT-materiaal IP-ICT 0119-01 ICT ICT Informaticamaterieel - GG 2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000) Lopende aankopen 42.778,87 23.222,28
GB8-01-02 IT-materiaal IP-ICT 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed ICT Informaticamaterieel - GG 2022: Harddisk erfgoed (3000) 2024: IT Erfgoed (4000) Afgerond 3.000,00 407,00
Totaal GB8-01-02 45.778,87 23.629,28
GM2-02-01 DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord IP-DKO 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs ACA Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000) voor aankoop van Orff-instrumenten 5.800,00 2.650,01
Totaal GM2-02-01 5.800,00 2.650,01
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO IP-BKO 0945-00 Kinderopvang BKO Installaties, machines en uitrusting - GG 2020: aankoop speelfietsjes (7.500); 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000) Afgerond 4.000,00 4.004,73
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO IP-BKO 0945-01 BKO Ter Biesten FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2022: zonnewering (17.000) (geschrapt) Afgerond 3.800,42
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO IP-BKO 0945-01 BKO Ter Biesten FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: akkoestische maatregelen (7.800) + benodigdheden zandbak (4.200) 2023: installatie airco (8.000) Afgerond 12.000,00 8.072,95
Totaal GM2-05-01 16.000,00 15.878,10
GM2-05-02 Dienst opvanggezinnen IP-BKO 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen BKO Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 1.000,00
Totaal GM2-05-02 1.000,00 -
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen IP-WEGEN 0200-00 Wegen OWE Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro) Afgerond 6.000,00 5.588,71
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen IP-WEGEN 0200-00 Wegen OWE Wegen (leeg) (leeg) 5.912,20
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen IP-WEGEN 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw 2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) Project lopende, erelonen 467.000,00 140.542,09
Totaal GO1-01-01 473.000,00 152.043,00
GO1-01-02 Openbare verlichting IP-VERLICH 0670-00 Straatverlichting FIN Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting (leeg) 172.355,00 43.032,09
Totaal GO1-01-02 172.355,00 43.032,09
GO3-02-01 Onderhoud van de groenzones IP-GROEN 0680-00 Groene ruimte GRO Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: stoommachine voor onkruidbestrijding (35.000 euro) Afgerond 2.500,00 2.113,99
Totaal GO3-02-01 2.500,00 2.113,99
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen IP-BEGRAAF 0990-00 Begraafplaatsen OWE Terreinen - GG - Activa in aanbouw Parkbegraafplaats fase III Project lopende, erelonen 1.011.186,37 690.535,54
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen IP-GROEN 0680-00 Groene ruimte GRO Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen: vergroening Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 25.300,00 14.841,28
Totaal GO3-02-03 1.036.486,37 705.376,82
GO3-04-00 Algemene werkingsmiddelen milieu IP-MIL 0390-00 Overige milieubescherming MIL Terreinen - GG Inrichting hondenlosloopzones in 2021 en 2022 Afgerond 10.000,00
Totaal GO3-04-00 10.000,00 -
GO3-04-02 Recyclagepark IP-MIL 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Informaticamaterieel - GG Vernieuwing hard- en software recyclagepark Afgerond 7.000,00 4.280,98
GO3-04-02 Recyclagepark IP-MIL 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Inrichtingswerken RP + infobord (7500) 2023: vernieuen keerwanden (18.000) Afgerond 7.500,00 5.481,30
GO3-04-02 Recyclagepark IP-MIL 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Plannen en studies 2022: oriënterend bodemonderzoek (5.500) Project lopende, erelonen 5.500,00
Totaal GO3-04-02 20.000,00 9.762,28
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs GBS Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen (25.000 euro) Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 46.632,07 28.303,84
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs GBS Meubilair - GG (leeg) Afgerond 203,28
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs ICT Informaticamaterieel - GG 2020: inhaalbeweging ICT (laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN) 2021-2025: 5.000: ICT-vervangingen Afgerond 67.000,00 66.708,11
Totaal GX1-01-01 113.632,07 95.215,23
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs FAC Gebouwen - GG 2022: 2 overkappingen GBSE (ingang + achteraan) (43.000 euro), vernieuwen ramen (81.000 euro) Afgerond 15.000,00 12.472,99
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs FAC Plannen en studies (leeg) Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA 6.659,77
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen IP-GBS 0800-01 Lagere school Eke FAC Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2022: vervanging pompen voor regenwater (3.000 euro) Project lopende, erelonen 8.050,00 4.671,99
Totaal GX1-01-03 23.050,00 23.804,75
GX4-01-01 Erediensten IP-EREDNST 0790-01 KF St-Amandus (Eke) FIN Toegestane investeringssubsidies 2022: investeringssubsidie KF Eke (30.000) (overdracht uit 2021) 2023: investeringssubsidie KF Eke (20.000) Project lopende, erelonen 30.000,00
GX4-01-01 Erediensten IP-EREDNST 0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) FAC Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) Project lopende, erelonen 75.000,00 63.293,45
GX4-01-01 Erediensten IP-EREDNST 0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth Project lopende, erelonen 10.000,00
Totaal GX4-01-01 115.000,00 63.293,45
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen IP-PA1-02 0500-00 Handel en middenstand ECO Meubilair - BMVA Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) Afgerond 12.500,00 11.150,15
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen IP-PA1-02 0500-00 Handel en middenstand ECO Software 2022: digitalisering Nazarethbon (3.000) Afgerond 3.000,00 2.964,50
Totaal PA1-02-01 15.500,00 14.114,65
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan IP-PA2-01 0200-00 Wegen STE Plannen en studies 2022: RUP Sterrenbos (7.500) Afgerond 7.500,00
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan IP-PA2-01 0600-00 Ruimtelijke planning STE Plannen en studies 2021: omvorming GRS naar Beleidsplan 2022: Plan MER Project lopende, erelonen 104.000,00 17.904,73
Totaal PA2-01-01 111.500,00 17.904,73
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. IP-PA2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen 2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) 2023-2024: jaarlijkse investeringen Project lopende, erelonen 120.000,00 96.970,81
Totaal PA2-02-02 120.000,00 96.970,81
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan IP-PA2-02 0680-00 Groene ruimte GRO Terreinen - GG - Activa in aanbouw Heraanleg en groot onderhoud van groenzones Lopende aankoop, saldo niet overdragen gezien jaarlijkse budgetten 50.000,00 10.840,95
Totaal PA2-02-04 50.000,00 10.840,95
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 IP-PA2-02 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie BGJ Andere infrastructuur betreffende de wegen Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes Afgerond 2.375,86 1.128,92
Totaal PA2-02-05 2.375,86 1.128,92
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) IP-PA2-02 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos GRO Plannen en studies Participatietraject de Bekken Project lopende, erelonen 55.000,00 32.966,46
Totaal PA2-02-52 55.000,00 32.966,46
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard IP-PB1-01 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw Erelonen Project lopende, erelonen 50.000,00
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard IP-PB1-01 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw 2022: Heraanleg fiets- en wandelboulevard op de centrale as (250.000) & werken ter beveiliging van het kruispunt Arona (200.000); 2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos Afgerond 508,20
Totaal PB1-01-01 50.000,00 508,20
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden IP-PB1-01 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw 2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000) Afgerond 75.000,00 56.143,21
Totaal PB1-01-02 75.000,00 56.143,21
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school IP-PB1-01 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer OWE Rollend materieel - GG 2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project ' op Wielekes' (3.000) Afgerond 3.000,00
Totaal PB1-01-05 3.000,00 -
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat) Project lopende, erelonen 50.000,00
Totaal PB2-02-51 50.000,00 -
PB2-02-52 de Lichterveldestraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Wegenis de Lichterveldestraat Saldo ereloon 140.000,00 136.991,72
Totaal PB2-02-52 140.000,00 136.991,72
PB2-02-53 Boeregemstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat Afgerond 59.971,76
PB2-02-53 Boeregemstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen Boeregemstraat 2022: 6401,24 euro (overdracht uit 2021) Afgerond 6.401,24 8.190,15
PB2-02-53 Boeregemstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw (leeg) Afgerond 400.000,00 461.299,23
Totaal PB2-02-53 466.373,00 469.489,38
PB2-02-55 Huisepontweg IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw (leeg) - 7.801,22
PB2-02-55 Huisepontweg IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg - 7.800,00
Totaal PB2-02-55 7.800,00 7.801,22
PB2-02-60 Bekaertstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Bekaertstraat: 2022: 38.628,74 euro (overdracht uit 2021) Project lopende, erelonen 38.628,74 2.949,35
Totaal PB2-02-60 38.628,74 2.949,35
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022: 338.264,17 euro Afgerond, klein saldo voor definitieve oplevering 338.264,17 40.772,06
Totaal PB2-02-61 338.264,17 40.772,06
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen IP-PC1-01 0710-00 Feesten en plechtigheden EVE Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Herbruikbare bekers en afvaleilandjes (4.213,03) 2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800) Afgerond 4.213,03 4.169,24