Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Terug naar navigatie - Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

  1.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
  2.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
  3.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
Prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 69.841 35.200 50.250 45.250 45.250 45.250
Ontvangst 43.797 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Saldo -26.044 -27.700 -42.750 -37.750 -37.750 -37.750
Investeringen
Uitgave 16.771 29.000 15.000 0 0 0
Ontvangst
Saldo -16.771 -29.000 -15.000 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 11.167 1.100 2.000 2.500 2.000 2.500
Ontvangst 19.122
Saldo -11.167 -1.100 17.122 -2.500 -2.000 -2.500
Investeringen
Uitgave 912.403 2.710.948 247.376 165.000 160.000 165.000
Ontvangst 145.000 5.750 0 0 0
Saldo -912.403 -2.565.948 -241.626 -165.000 -160.000 -165.000
Financiering
Uitgave 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Ontvangst 0 2.000.000 0 0 0 0
Saldo 0 1.800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Exploitatie
Uitgave 1.000 3.000 1.000 1.000
Ontvangst
Saldo 0 0 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Investeringen
Uitgave 22.886 83.000 125.000 392.500 670.000 0
Ontvangst 91.710 37.500 37.500 70.000 0
Saldo -22.886 8.710 -87.500 -355.000 -600.000 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 2.100 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Ontvangst
Saldo -2.100 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Investeringen
Uitgave 375.773 671.377 865.230 832.500 110.000 0
Ontvangst 1.346.747 47.563 558.000 0 0
Saldo -375.773 675.370 -817.667 -274.500 -110.000 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 35.290 50.250 52.850 52.850 52.850 52.850
Ontvangst
Saldo -35.290 -50.250 -52.850 -52.850 -52.850 -52.850
Investeringen
Uitgave 6.639 11.918 7.000 7.000 7.000 7.000
Ontvangst 0 4.589 7.150 0 0
Saldo -6.639 -11.918 -2.411 150 -7.000 -7.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Exploitatie
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgave 0 105.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Ontvangst 0 0 0 0 0
Saldo 0 -105.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 3.681 8.500 12.500 6.500 6.500 5.500
Ontvangst
Saldo -3.681 -8.500 -12.500 -6.500 -6.500 -5.500
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 2.879 9.100 10.900 8.600 8.600 8.600
Ontvangst 5.683 1.700 1.500 1.700 1.700 1.700
Saldo 2.804 -7.400 -9.400 -6.900 -6.900 -6.900
Investeringen
Uitgave 399.790 193.000 161.250 105.000 10.000 10.000
Ontvangst 50.000 0 0 0 0
Saldo -399.790 -143.000 -161.250 -105.000 -10.000 -10.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 12.010 19.930 34.930 28.930 28.930 28.930
Ontvangst 200 200 200 200 200
Saldo -12.010 -19.730 -34.730 -28.730 -28.730 -28.730
Investeringen
Uitgave 12.901 7.000 253.600 0 1.500 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo -12.901 -7.000 -253.600 0 -1.500 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 4.496 37.350 45.350 34.050 34.050 34.050
Ontvangst 9.229 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Saldo 4.733 -35.650 -43.650 -32.350 -32.350 -32.350
Investeringen
Uitgave 6.109 300.000 128.000 0 0 10.000
Ontvangst
Saldo -6.109 -300.000 -128.000 0 0 -10.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Ontvangst
Saldo 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investeringen
Uitgave 8.530 35.000 70.000 425.000 375.000 0
Ontvangst 10.000 5.000 0 750.000 0
Saldo -8.530 -25.000 -65.000 -425.000 375.000 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 114.078 65.000 72.500 72.500 72.500 72.500
Ontvangst
Saldo -114.078 -65.000 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 227 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000
Ontvangst
Saldo -227 -5.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 2.299 27.000 27.000 0 0 0
Ontvangst
Saldo -2.299 -27.000 -27.000 0 0 0
Investeringen
Uitgave 6.855 80.145 438.000 600.000 500.000 0
Ontvangst
Saldo -6.855 -80.145 -438.000 -600.000 -500.000 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 6.915 3.050 1.550 1.550 1.550 1.550
Ontvangst
Saldo -6.915 -3.050 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 16.895.131 17.816.708 18.934.444 19.342.720 19.738.585 20.023.075
Ontvangst 19.699.895 19.982.193 20.219.148 21.290.056 21.714.316 22.188.956
Saldo 2.804.764 2.165.485 1.284.704 1.947.336 1.975.731 2.165.881
Investeringen
Uitgave 4.337.515 3.065.763 2.898.567 1.146.299 979.556 970.427
Ontvangst 986.172 97.985 137.985 77.985 57.985 57.985
Saldo -3.351.342 -2.967.778 -2.760.582 -1.068.314 -921.571 -912.442
Financiering
Uitgave 1.097.500 1.984.341 2.781.901 2.928.936 2.645.173 1.951.536
Ontvangst 1.619.493 2.495.928 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
Saldo 521.993 511.587 3.282.027 705.064 551.827 -749.536
Totaal 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 17.160.113 18.097.588 19.267.174 19.620.350 20.013.715 20.297.705
Ontvangst 19.758.603 19.993.293 20.249.170 21.301.156 21.725.416 22.200.056
Saldo 2.598.490 1.895.705 981.996 1.680.806 1.711.701 1.902.351
Investeringen
Uitgave 6.106.172 7.292.150 5.219.023 3.683.299 2.823.056 1.172.427
Ontvangst 986.172 1.741.442 238.387 680.635 877.985 57.985
Saldo -5.119.999 -5.550.708 -4.980.636 -3.002.664 -1.945.071 -1.114.442
Financiering
Uitgave 1.097.500 2.184.341 2.981.901 3.128.936 2.845.173 2.151.536
Ontvangst 1.619.493 4.495.928 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
Saldo 521.993 2.311.587 3.082.027 505.064 351.827 -949.536
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Staat financieel evenwicht (schema M2)

Terug naar navigatie - Staat financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (schema M2) bevat per jaar een raming van:

  • het beschikbaar budgettair resultaat
  • de autofinancieringsmarge:
  • de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

 

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook het financiële evenwicht van het autonome gemeentebedrijf. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Want dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op de toekomst. Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bepaalt dat het meerjarenplan (en de aanpassing ervan) financieel in evenwicht is als:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul;
2. en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

De eerste voorwaarde is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht: het toestandsevenwicht. Als het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan of gelijk aan nul, betekent dat gewoon dat het bestuur aan het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven).

2° De autofinancieringsmarge

De tweede voorwaarde stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de periode van het meerjarenplan): het structurele evenwicht. Dat evenwicht wordt aangetoond als de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk is aan nul.


Een positief resultaat betekent dat het bestuur meer middelen genereert (of overhoudt) dan nodig, om zijn leningen te kunnen terugbetalen. En dus is er marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen).
De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn.  Zo garandeert het bestuur dat geen hypotheek gelegd wordt op de toekomstige bestuursperiode(n). Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van het meerjarenplan geeft financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg.

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 2.598.491 1.895.705 981.996 1.680.806 1.711.701 1.902.350
a. Ontvangsten 22.133.237 19.993.293 20.249.170 21.301.156 21.725.416 22.200.056
b. Uitgaven 19.534.746 18.097.588 19.267.174 19.620.350 20.013.715 20.297.705
II. Investeringssaldo -5.119.999 -5.550.708 -4.980.635 -3.002.664 -1.945.071 -1.114.442
a. Ontvangsten 986.172 1.741.442 238.387 680.635 877.985 57.985
b. Uitgaven 6.106.172 7.292.150 5.219.023 3.683.299 2.823.056 1.172.427
III. Saldo exploitatie en investeringen -2.521.509 -3.655.003 -3.998.639 -1.321.858 -233.370 787.908
IV. Financieringssaldo 521.993 2.311.587 3.082.027 505.064 351.827 -949.536
a. Ontvangsten 1.619.493 4.495.928 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
b. Uitgaven 1.097.500 2.184.341 2.981.901 3.128.936 2.845.173 2.151.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -1.999.515 -1.343.416 -916.612 -816.793 118.457 -161.628
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 5.516.097 3.516.582 2.173.166 1.256.553 439.760 558.217
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.516.582 2.173.166 1.256.553 439.760 558.217 396.589
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.516.582 2.173.166 1.256.553 439.760 558.217 396.589
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 2.598.491 1.895.705 981.996 1.680.806 1.711.701 1.902.350
II. Netto periodieke aflossingen 752.638 766.834 796.054 1.123.891 1.249.628 1.443.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 968.875 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
b. Periodieke terugvordering leningen 216.237 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
III. Autofinancieringsmarge 1.845.853 1.128.871 185.942 556.915 462.073 458.359
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 1.845.853 1.128.871 185.942 556.915 462.073 458.359
II. Correctie op de periodieke aflossingen 202.945 232.627 234.155 264.150 316.805 435.186
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 968.875 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiƫle schulden 765.930 800.680 896.372 1.264.286 1.400.368 1.481.350
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.048.797 1.361.498 420.097 821.065 778.878 893.545
Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
Gemeente en OCMW 3.516.582 2.173.166 1.256.553 439.760 558.217 396.589
AG Nazareth 99.067 309.447 314.353 319.517 323.760 326.101
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3.615.648 2.482.613 1.570.906 759.277 881.977 722.690
II. Autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 1.845.853 1.128.871 185.942 556.915 462.073 458.359
AG Nazareth 49.828 210.381 8.905 5.164 4.243 2.341
Totale autofinancieringsmarge 1.895.681 1.339.252 194.847 562.079 466.316 460.700
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 2.048.797 1.361.498 420.097 821.065 778.878 893.545
AG Nazareth -18.399 195.668 5.469 -33.582 -52.983 -88.525
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.030.398 1.557.166 425.566 787.483 725.895 805.020
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Overzicht van de kredieten (schema M3)

Terug naar navigatie - Overzicht van de kredieten (schema M3)

In deze Meerjarenplanaanpassing 2022/0 wijzigen we zowel de kredieten van het lopende jaar (2021) als stellen we de beginkredieten van het volgend boekjaar (2022) vast.

2021 2022
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Gemeente
Exploitatie 14.926.275 18.375.095 15.600.825 18.594.858
Investeringen 5.909.150 1.741.442 4.994.523 238.387
Financiering 2.139.739 4.495.928 2.935.594 6.063.928
Leningen en leasings 988.705 2.229.455 1.084.220 5.729.455
Toegestane leningen en betalingsuitstel 951.034 266.473 1.651.374 334.473
Overige financieringstransacties 200.000 2.000.000 200.000 0
OCMW
Exploitatie 3.171.313 1.618.198 3.666.349 1.654.311
Investeringen 1.383.001 0 224.500 0
Financiering 44.602 0 46.307 0
Leningen en leasings 44.602 0 46.307 0
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: