PB Duurzaam mobiel

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PB 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 3.900 4.900 6.900 4.900 4.900
Totaal Exploitatie -2.100 -3.900 -4.900 -6.900 -4.900 -4.900
Investering
Ontvangsten 0 1.438.457 85.063 595.500 70.000 0
Uitgaven 398.660 754.377 990.230 1.225.000 780.000 0
Totaal Investering -398.660 684.080 -905.167 -629.500 -710.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -400.760 680.180 -910.067 -636.400 -714.900 -4.900

Wat willen we bereiken?

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 0 0 1.000 3.000 1.000 1.000
Totaal Exploitatie 0 0 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Investering
Ontvangsten 0 91.710 37.500 37.500 70.000 0
Uitgaven 22.886 83.000 125.000 392.500 670.000 0
Totaal Investering -22.886 8.710 -87.500 -355.000 -600.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -22.886 8.710 -88.500 -358.000 -601.000 -1.000

PB2 Slim en veilig op weg

PB2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Totaal Exploitatie -2.100 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Investering
Ontvangsten 0 1.346.747 47.563 558.000 0 0
Uitgaven 375.773 671.377 865.230 832.500 110.000 0
Totaal Investering -375.773 675.370 -817.667 -274.500 -110.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -377.873 671.470 -821.567 -278.400 -113.900 -3.900