PB Duurzaam mobiel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PB 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 3.900 4.900 6.900 4.900 4.900
Totaal Exploitatie -2.100 -3.900 -4.900 -6.900 -4.900 -4.900
Investering
Ontvangsten 0 1.438.457 85.063 595.500 70.000 0
Uitgaven 398.660 754.377 990.230 1.225.000 780.000 0
Totaal Investering -398.660 684.080 -905.167 -629.500 -710.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -400.760 680.180 -910.067 -636.400 -714.900 -4.900

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Terug naar navigatie - PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
PB1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 0 0 1.000 3.000 1.000 1.000
Totaal Exploitatie 0 0 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Investering
Ontvangsten 0 91.710 37.500 37.500 70.000 0
Uitgaven 22.886 83.000 125.000 392.500 670.000 0
Totaal Investering -22.886 8.710 -87.500 -355.000 -600.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -22.886 8.710 -88.500 -358.000 -601.000 -1.000

PB2 Slim en veilig op weg

Terug naar navigatie - PB2 Slim en veilig op weg
PB2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Totaal Exploitatie -2.100 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Investering
Ontvangsten 0 1.346.747 47.563 558.000 0 0
Uitgaven 375.773 671.377 865.230 832.500 110.000 0
Totaal Investering -375.773 675.370 -817.667 -274.500 -110.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -377.873 671.470 -821.567 -278.400 -113.900 -3.900