PC Een schone gemeente

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PC 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 38.970 58.750 65.350 59.350 59.350 58.350
Totaal Exploitatie -38.970 -58.750 -65.350 -59.350 -59.350 -58.350
Investering
Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven 6.639 116.918 17.000 17.000 17.000 17.000
Totaal Investering -6.639 -116.918 -12.411 -9.850 -17.000 -17.000
Totaal Gemeente & OCMW -45.609 -175.668 -77.761 -69.200 -76.350 -75.350

Wat willen we bereiken?

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

PC1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC1-01 Afval voorkomen 10.806 15.800 16.000 16.000 16.000 16.000
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 24.484 34.450 36.850 36.850 36.850 36.850
Totaal Uitgaven 35.290 50.250 52.850 52.850 52.850 52.850
Totaal Exploitatie -35.290 -50.250 -52.850 -52.850 -52.850 -52.850
Investering
Ontvangsten
PC1-02 Afval op de juiste plaats 0 0 4.589 7.150 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven
PC1-01 Afval voorkomen 1.983 4.917 0 0 0 0
PC1-02 Afval op de juiste plaats 4.656 7.001 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Uitgaven 6.639 11.918 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Investering -6.639 -11.918 -2.411 150 -7.000 -7.000
Totaal Gemeente & OCMW -41.928 -62.168 -55.261 -52.700 -59.850 -59.850

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Uitgaven
PC2-01 De grond ontharden 0 105.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Uitgaven 0 105.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Investering 0 -105.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 -105.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 3.000 6.000 0 0 0
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 3.681 5.500 6.500 6.500 6.500 5.500
Totaal Uitgaven 3.681 8.500 12.500 6.500 6.500 5.500
Totaal Exploitatie -3.681 -8.500 -12.500 -6.500 -6.500 -5.500
Totaal Gemeente & OCMW -3.681 -8.500 -12.500 -6.500 -6.500 -5.500