PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PE 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 123.519 100.550 104.050 77.050 77.050 77.050
Totaal Exploitatie -123.519 -100.550 -104.050 -77.050 -77.050 -77.050
Investering
Uitgaven 6.855 80.145 438.000 600.000 500.000 0
Totaal Investering -6.855 -80.145 -438.000 -600.000 -500.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -130.373 -180.695 -542.050 -677.050 -577.050 -77.050

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PE1 Een positieve organisatie

Terug naar navigatie - PE1 Een positieve organisatie
PE1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 114.078 60.000 72.500 72.500 72.500 72.500
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 0 5.000 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 114.078 65.000 72.500 72.500 72.500 72.500
Totaal Exploitatie -114.078 -65.000 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500
Totaal Gemeente & OCMW -114.078 -65.000 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Terug naar navigatie - PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
PE2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 227 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal Uitgaven 227 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Exploitatie -227 -5.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Totaal Gemeente & OCMW -227 -5.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Terug naar navigatie - PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
PE3 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 629 17.000 17.000 0 0 0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 1.670 10.000 10.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 2.299 27.000 27.000 0 0 0
Totaal Exploitatie -2.299 -27.000 -27.000 0 0 0
Investering
Uitgaven
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 6.855 65.145 413.000 600.000 500.000 0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 15.000 25.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 6.855 80.145 438.000 600.000 500.000 0
Totaal Investering -6.855 -80.145 -438.000 -600.000 -500.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -9.154 -107.145 -465.000 -600.000 -500.000 0

PE4 Doe de SDG-toets

Terug naar navigatie - PE4 Doe de SDG-toets
PE4 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PE4-01 De SDG's bekendmaken 6.915 3.050 1.550 1.550 1.550 1.550
Totaal Uitgaven 6.915 3.050 1.550 1.550 1.550 1.550
Totaal Exploitatie -6.915 -3.050 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
Totaal Gemeente & OCMW -6.915 -3.050 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550