PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkelen tot verbinding en ontmoeting' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PD 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven 0 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Totaal Exploitatie 0 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Investering
Ontvangsten 0 170.000 150.000 0 0 0
Uitgaven 33.414 648.605 1.545.874 1.350.000 870.000 2.000
Totaal Investering -33.414 -478.605 -1.395.874 -1.350.000 -870.000 -2.000
Totaal AG -33.414 -488.605 -1.403.874 -1.358.000 -878.000 -10.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 14.911 3.600 3.400 3.600 3.600 3.600
Uitgaven 19.385 81.380 106.180 86.580 86.580 86.580
Totaal Exploitatie -4.473 -77.780 -102.780 -82.980 -82.980 -82.980
Investering
Ontvangsten 0 60.000 5.000 0 750.000 0
Uitgaven 427.330 535.000 612.850 530.000 386.500 20.000
Totaal Investering -427.330 -475.000 -607.850 -530.000 363.500 -20.000
Totaal Gemeente & OCMW -431.804 -552.780 -710.630 -612.980 280.520 -102.980

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Terug naar navigatie - PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
PD1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Uitgaven 0 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Exploitatie 0 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 0 150.000 0 0 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 170.000 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 170.000 150.000 0 0 0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 32.148 536.289 1.303.527 1.350.000 870.000 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 444 112.316 19.347 0 0 0
Totaal Uitgaven 32.592 648.605 1.322.874 1.350.000 870.000 0
Totaal Investering -32.592 -478.605 -1.172.874 -1.350.000 -870.000 0
Totaal AG -32.592 -485.605 -1.177.874 -1.355.000 -875.000 -5.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 5.683 1.700 1.500 1.700 1.700 1.700
Totaal Ontvangsten 5.683 1.700 1.500 1.700 1.700 1.700
Uitgaven
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 2.879 9.100 10.900 8.600 8.600 8.600
Totaal Uitgaven 2.879 9.100 10.900 8.600 8.600 8.600
Totaal Exploitatie 2.804 -7.400 -9.400 -6.900 -6.900 -6.900
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 50.000 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 50.000 0 0 0 0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 1.500 158.000 15.000 0 0 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 398.290 35.000 146.250 105.000 10.000 10.000
Totaal Uitgaven 399.790 193.000 161.250 105.000 10.000 10.000
Totaal Investering -399.790 -143.000 -161.250 -105.000 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW -396.986 -150.400 -170.650 -111.900 -16.900 -16.900

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

Terug naar navigatie - PD2 Iedereen prikkelen tot beleving
PD2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Uitgaven 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Exploitatie 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Investering
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 822 0 223.000 0 0 2.000
Totaal Uitgaven 822 0 223.000 0 0 2.000
Totaal Investering -822 0 -223.000 0 0 -2.000
Totaal AG -822 -3.000 -226.000 -3.000 -3.000 -5.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 0 200 200 200 200 200
Totaal Ontvangsten 0 200 200 200 200 200
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 11.800 18.730 30.730 27.730 27.730 27.730
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 211 1.200 4.200 1.200 1.200 1.200
Totaal Uitgaven 12.010 19.930 34.930 28.930 28.930 28.930
Totaal Exploitatie -12.010 -19.730 -34.730 -28.730 -28.730 -28.730
Investering
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 12.401 7.000 252.100 0 0 0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 500 0 1.500 0 1.500 0
Totaal Uitgaven 12.901 7.000 253.600 0 1.500 0
Totaal Investering -12.901 -7.000 -253.600 0 -1.500 0
Totaal Gemeente & OCMW -24.911 -26.730 -288.330 -28.730 -30.230 -28.730

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Terug naar navigatie - PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
PD3 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 1.696 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 5.000 0 0 0 0 0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 2.532 0 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 9.229 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Uitgaven
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan 0 0 2.000 0 0 0
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 2.185 7.500 4.500 2.500 2.500 2.500
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 1.649 9.550 9.550 9.550 9.550 9.550
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 0 7.500 8.000 7.000 7.000 7.000
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 661 12.800 21.300 15.000 15.000 15.000
Totaal Uitgaven 4.496 37.350 45.350 34.050 34.050 34.050
Totaal Exploitatie 4.733 -35.650 -43.650 -32.350 -32.350 -32.350
Investering
Uitgaven
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 6.109 300.000 125.000 0 0 10.000
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 0 0 3.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 6.109 300.000 128.000 0 0 10.000
Totaal Investering -6.109 -300.000 -128.000 0 0 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW -1.376 -335.650 -171.650 -32.350 -32.350 -42.350

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Terug naar navigatie - PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
PD4 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Uitgaven 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Exploitatie 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investering
Ontvangsten
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 10.000 5.000 0 750.000 0
Totaal Ontvangsten 0 10.000 5.000 0 750.000 0
Uitgaven
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 20.000 35.000 375.000 375.000 0
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 8.530 15.000 35.000 50.000 0 0
Totaal Uitgaven 8.530 35.000 70.000 425.000 375.000 0
Totaal Investering -8.530 -25.000 -65.000 -425.000 375.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -8.530 -40.000 -80.000 -440.000 360.000 -15.000